İçeriğe geç

TACKLE WITH EXTREMISM

Equipping Youngsters to Tackle Extremism (Gençleri Aşırılıkla Mücadele Etmek İçin Eğitmek)


Derneğimizin koordinatörü olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılında hibelendirilen projemiz (proje no2019-1-TR01-KA105-065066) gençlerin aşırılıkla mücadele becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje Hakkında

Terör olaylarından etkilenmeyen neredeyse hiçbir Avrupa ülkesi yoktur. Sadece 2015 yılından bu yana Türkiye ve AB üyesi ülkelerde meydana gelen terör saldırıları binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştur. Milyarlarca Avro değerinde mülke ve altyapıya zarar verdiler. Bu korkunç olaylar insanların hükümetlere olan güvenini sarsmış, korku yaratmış ve farklı etnik ve dini toplulukların üyeleri arasında şüpheye neden olmuştur.

Terörizm, hem insanlar hem de mülkler için yıkıcı sonuçlar doğuran sadece bir saldırı değildir. Saldırı bir buzdağı gibidir. Yüzeyin üzerinde görünen kısım, suyun altında daha büyük bir kütle tarafından desteklenir. Yüzeyin altındaki gizli faaliyetler aşırılık yanlısı fikirleri besler ve bu fikirler şiddete yol açar. Radikal gruplar bu suçu işleyecek doğru kişiyi bulduklarında süreç başlar. Tek bir aşırıcılık türü yoktur. Çeşitli geçmişlerden gelirler. Ancak ideolojiler farklı olsa da süreç benzerdir. Radikalleşenler temel olarak bir şeye ihtiyaç duyan insanları ararlar; kimlik, değer verilme, sevilme ve istenme. Radikalleşenler başarılı olurlar çünkü bir kişinin hayatta bazen özlediği duygusal desteği sağlarlar. Çocuklar ve gençler radikalleşmeye karşı özellikle savunmasızdır. Birçok genç kimlik, inanç ve aidiyetle ilgili sorulara cevap aramaktadır. İster İslamcı, ister aşırı sağcı ya da diğer adlar altında olsun, radikal gruplar bu sorulara cevap verdiklerini iddia etmekte ve savunmasız gençlere bir kimlik duygusu vaat etmektedirler.

Hedefler

EYTE projesi ile farklı ülkelerden gençlerin bütüncül bir yaklaşımla aşırıcılığa karşı güçlendirilmesini ve bu gençlerin öğrenerek donanımlı hale gelmesini hedefliyoruz
*Sterotipleştirme nasıl şiddete yol açar?
*Genel olarak aşırıcılık nedir
*Radikalleşme için arka plan faktörleri
*Gençlerin Radikalleşme Süreci
*Aşırılık yanlısı grupların üye toplamak için kullandıkları stratejiler
*Aşırılık yanlısı gruplara nasıl karşılık verilir
*Aşırıcılık sürecinde internetin rolü
*Aşırılık yanlısı gruplar tarafından kullanılan çevrimiçi propaganda tekniklerinin deşifre edilmesi

hedeflenmiştir.