İçeriğe geç

CAREER COUNSELLING

Derneğimizin ortağı olduğu Career Counselling: Practical Approach (Kariyer Danışmanlığı: Uygulamalı Yaklaşım) (proje no: 2022-1-PL01-KA220-SCH-000086228) 2022 yılında başlamış 2024 yılı Ağustos ayı sonuna kadar devam edecektir.

Proje Hakkında

“Kariyer danışmanlığı – pratik yaklaşım” projesi, çağdaş kariyer danışmanlığının daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve tüm kariyer gelişimi sürecine dahil olan tüm aktörlere yeni araçlar ve materyaller sunmayı amaçlamaktadır. Proje sonuçlarının alıcıları ilk ve orta dereceli okullardan öğretmenler ve ebeveynler olacaktır.
Proje destekçileri kariyer danışmanlığının sadece iş danışmanlarına bırakılamayacak kadar önemli olduğuna inanmaktadır. İlk ve orta dereceli okullarda görev yapan çeşitli branşlardaki öğretmenleri, öğrencilerinin kariyer danışmanlığı sürecinde aktif rol oynamaları için bilgi, beceri ve yeteneklerle donatmak istiyoruz. Ancak bundan önce öğretmenleri, kariyer rehberliğinin öğrencilerin bir işe karar vermelerine yardımcı olmaktan çıkıp yaşam boyu öğrenmenin önemli bir parçası haline geldiğine ikna etmeliyiz. Öğretmenler bu değişime inandıklarında, bu değişime aktif olarak katılabileceklerdir.

Hedefler

Projenin ilk sonucu, kariyer danışmanlığının basit bir şekilde sunulduğu araçlar ve eğitim materyalleri içeren internet platformu olacaktır. Gençlerin eğitim ve mesleki yollarını seçmelerine destek olmak amacıyla öğretmenler için kaliteli kaynaklar olacaktır. Proje ortakları tarafından hazırlanan materyaller, erken yaşta kariyer danışmanlığı, dezavantajlı gruplara odaklanan danışmanlık, kariyer danışmanlığı – Covid-19 bağlamı, işverenlerin bakış açısından kariyer danışmanlığı, kariyer danışmanlığı – yeşil yaklaşım ve kariyer danışmanlığında çok kanallı yaklaşım gibi konuları içerecektir. Kaynaklar formatörlere, çeşitli derslerin öğretmenlerine, eğitimcilere yönelik olacak ve dersler sırasında, derslerin bir parçası olarak veya ders dışı faaliyetler olarak kullanılabilecektir. Kariyer kararı verme sürecinde ebeveynler çok önemlidir. Ancak bazı eğitimciler, ebeveynlerin çocuklarının potansiyelini öğrenmek yerine çoğu zaman kendi isteklerini gerçekleştirmek istediklerini fark etmektedir.

So the second result of our project will be a toolkit: career guidance for parents which will help them explore the role of coach and ally from early childhood to the end of secondary education.

The third result of the project will be a video portal with 20 videos from games to job interviews. They will be selected from resources prepared in results 1 and 2. The videos will serve as an educational tool to be used by teachers, parents and employers.

Websitesi