İçeriğe geç

FREE KIDS

Derneğimizin ortağı olduğu Free Kids Allow your children to make mistakes (Özgür Çocuklar: Çocukların hata yapmasına olanak tanıyın) (proje no: 2020-1-PT01-KA204-078497) 2020 yılında başlamış 2023 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır.

Proje Hakkında

Ebeveynlerin çoğunun çocuklarını aşırı koruduğu, onları öğrenmekten ve bağımsız yetişkinlere dönüşmekten uzak tuttuğu bir milenyumda yaşıyoruz. Küresel araştırmalara göre, aşırı ebeveynlik, çocukların gelecekteki yaşamlarında birey ya da ebeveyn olarak başarısız olmalarının, günlük engellerle bile başa çıkamamalarının başlıca nedenidir. Ebeveynlerin çocukların hayatlarına dahil olmaları iyi bir şeydir. Yine de, çok fazla koruma veya kontrol, çocukların kendilerini benzersiz bireyler olarak geliştirmelerinde geri kalmalarına neden olur. Başarısızlık korkusunu yenmek ya da bağımsız hareket etmek, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendileri görmek ve deneyimlemek ve sorumluluklarla temasa geçmek gibi hayatın temel derslerini deneyimleyemezler. Ebeveynler çocukların hayatlarında onlara duygusal destek ve rehberlik vermek için bulunurlar, çocuklarının hayatlarını yaşamak veya günlük görevlerini yapmak için değil.

Hedefler

Projenin temel amacı, ebeveynlerin daha az aşırı korumacı davranışlarıyla çocukların genel refahını ve birey olarak fiziksel ve zihinsel gelişimini iyileştirmektir. Çocuklar kesinlikle ebeveynlerinin rehberliğine ihtiyaç duyarlar çünkü onları örnek alırlar ve çoğu zaman ebeveynlerinin davranışlarını taklit ederler. Bu nedenle, ebeveynlerin onları öyle bir şekilde yönlendirmeleri çok önemlidir ki çocuklar ebeveynlerine güvenecek olsalar da kendi kararlarını verebilecekler ve ebeveynler onlar adına karar vermek yerine destek ve tavsiye için orada olacaklardır. Ebeveynlerin yanı sıra öğretmenleri de ebeveynlikte farklı alanlarda yardımcı olacak araç ve bilgilerle donatacağız, onlara bağımsız bireyler yetiştirme konusunda destek sağlarken aynı zamanda ebeveynler için stres faktörlerini azaltacağız.

Websitesi