İçeriğe geç

DIGMA

Derneğimizin ortağı olduğu DIGMA: IDigital Marketing for NEETS (Eğitimde veya iş hayatında olmayanlar için Dijital Pazarlama) (proje no: 2021-1-PT02-KA220-YOU-000028838) 2022 yılında başlamış 2024 yılı Ocak ayı sonuna kadar devam edecektir.

Proje Hakkında

DIGMA Dijital Pazarlama, NEET’lere dijital pazarlama alanında uygun eğitim ve iş deneyimi kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmaya yardımcı olmayı amaçlayan Erasmus + tarafından finanse edilen bir projedir.

NEET’lerin mevcut Avrupa işgücü piyasasında daha fazla istihdam edilebilir olma ihtiyaçlarını, en çok talep edilen faktör olan dijital BİT becerileri, özellikle de dijital pazarlama yoluyla ele almayı planlıyoruz. Proje, NEET’ler için yeni bir Dijital Pazarlama öğrenme modeli oluşturacak ve onları dijital pazarlama alanında pazara girerken tam olarak ihtiyaç duydukları şeylere hazırlayacaktır. Eğitim, probleme dayalı eğitime ve daha sonra açıklanacak olan “deneyimleme” modeline (iş gölgeleme) odaklanacaktır.

Hedefler

Hedeflerimiz arasında hedef grubumuzu dijital pazarlama araç ve yöntemleriyle donatmak, onları Avrupa dijital ekonomisine bağlamak ve Dijital Pazarlama için yeni bir öğrenme modeli geliştirmek yer alıyor.

Eğitim, probleme dayalı eğitime ve “deneyimleme” modeline (iş gölgeleme) odaklanacaktır. Bu yaklaşımla, dijital pazarlama alanında çalışanlar olarak daha istihdam edilebilir NEET’ler yaratmayı umuyoruz.

Websitesi