İçeriğe geç

HF-Team

Derneğimizin ortağı olduğu HF TEAM: Healthy and Fit Work Team (Sağlıklı ve Zinde Çalışma Ekibi) (proje no: SEP-210938911 — ERASMUS-SPORT-2023) 2023 yılında başlamış 2025 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edecektir.

Proje Hakkında

“HFTeam” proje fikri, AB ve ötesinde farklı engelleri olan çalışanların fiziksel aktivite düzeyini arttırmaktır. Hareketsiz iş yapan ve bu tür çalışma koşullarından daha uzun süre etkilenen kişilere odaklanmaktadır. Bu projenin ele aldığı spesifik konu, COVID pandemi krizinden önce artan ve pandeminin etkileriyle hızlanan evden çalışma eğilimidir. Proje, engelli çalışanların spesifik spor/sağlık ihtiyaçlarını ele alması bakımından yenilikçi bir nitelik taşımaktadır. Birçok farklı spor programı mevcuttur, ancak iş sporu faaliyetlerine katılmak için aşılması gereken ekstra engelleri olan engellilere yönelik çok az materyal ve odak noktası vardır.

Hedefler

Projenin ana görevi, engelli sedanter çalışanlar için 20 dakikalık egzersiz egzersizleri, engelli çalışanların fiziksel aktivite düzeyini iyileştirmek için en iyi uygulamaları ve ofisi iyileştirmek için bir öneri programını (ergonomi) içerecek olan “HFTeam Spor Programı “nın geliştirilmesi ve tanıtımı olacaktır. Egzersizler, özellikle boyun, kollar, bacaklar ve sırtı esnetmek için, engelli kişilerin sorunlarına ve olası ayarlamalara odaklanarak tasarlanacaktır. Spor uzmanları tarafından proje ortaklığı kapsamında “HFTeam” adı verilen kısa bir yaratıcı egzersiz seti geliştirilecektir. Proje ayrıca, çalışanlara yönelik eğitim programının uygulanmasına katılım için spor kuruluşlarından spor gönüllülerinin eğitimi yoluyla spor programının yaygınlaştırılmasına odaklanacaktır.

Websitesi

Hazırlanıyor…