İçeriğe geç

E-SAFETY SKILLS OF YOUTH


Derneğimizin koordinatörü olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2018 yılında hibelendirilen projemiz (proje no:2018-3-TR01-KA105-061424) gençlerin e-güvenlik ve dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje Hakkında

21. yüzyılda dijital teknolojiler çoğu çocuk ve genci derinden değiştirdi. Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları, tabletler ve akıllı telefonlar gibi internet erişim araçları dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. UNICEF’in Dünya Çocukları 2017: Dijital Dünyaya Göre Çocuklar raporunda, her üç çocuktan birinin 18 yaşından önce internet kullanıcısı olduğu ve 15-24 yaş grubunun %71’inin dünyanın en büyük çevrimiçi internet kullanıcısı olduğu belirtilmiştir.
Dijital çağın getirdiği önemli fırsatların yanı sıra çeşitli risk ve kayıplar da ortaya çıkıyor. Aşırı internet kullanımının sosyal ve psikolojik sorunlarının yanı sıra internet ve sosyal medyada siber zorbalık, yalan haber ya da yanıltıcı bilgi kirliliği, çevrimiçi nefret söylemi ve şiddet içeren aşırıcılık, oltalama ve çevrimiçi cinsel istismar her geçen gün artmaktadır. Bu sorunların Avrupa’da da her geçen gün artması üzerine Avrupa Komisyonu Ocak 2018’de Dijital Eğitim Eylem Planı’nı yayınladı. Eylem 7: “Eğitimde Siber Güvenliğin Artırılması”, bu eylem planının ikinci önceliği olan “Dijital yeterliliklerin ve becerilerin geliştirilmesi” kapsamında belirlenmiştir. Avrupa Komisyonu’nun böyle bir çalışma başlatmasının nedeni, AB Çevrimiçi Çocuklar Çalışması, 2017’ye göre, 11-16 yaş arası çocukların yaklaşık yarısının sahte haberlere, siber zorbalığa, zararlı veya rahatsız edici içeriğe, cinsel istismar tehdidine maruz kalması, öte yandan AB vatandaşlarının %51’inin siber güvenlik konusunda ne düşündüklerini bilmediklerini ifade etmeleridir.

Hedefler

Bu proje ile 4 farklı ülkeden 22 genç ve 7 grup lideri siber zorbalıkla nasıl başa çıkılacağını ve medya okuryazarlığını öğrendi, yalan haberlerin yayılmasını önlemeye yönelik kaynak sorgulama stratejileri, oltalama ve sahte reklam, güvenli çevrimiçi kullanım, çevrimiçi cinsel sömürü, güvenli e-alışveriş konularında atölye çalışmaları yapıldı ve gençlerin siber güvenlik konusunda farkındalıkları artırılarak kapasiteleri geliştirildi. Bu çalışmalar için 5 farklı modül oluşturulmuş ve her gün bir modül uygulanmıştır.

Projemize katılarak katılımcılar

  • Güvenlik tehditlerini, suçluları, riskli web sayfalarını ve içerikleri, bilgisayar korsanlarının taktiklerini öğrendiler.
  • Siber tehditlerle karşılaştıklarında ilk olarak kimlerden destek alabileceklerini, çevrimiçi eğitim kaynaklarını bulabileceklerini ve tehdit altındaki arkadaşlarına nasıl yardım edebileceklerini anladılar
  • Güvenli e-alışverişi öğrenir, kimlik dolandırıcılığını ve çevrimiçi dolandırıcıları tespit eder ve dijital medya okuryazarlığını güçlendirir.
  • Gerçek ve Sahte haber / resim veya video arasındaki farkı ayırt etme
  • Eleştirel Tüketimin 5 C’sini öğrendi ve çevrimiçi sorgulama ve güvenilir bilgi için stratejileri pekiştirdi
    -Çevrimiçi nefret söylemi, aşırılık propagandası ve radikal içerikleri açıkladı ve bu tür içeriklerle karşılaştıklarında hangi kurum veya kuruluşları şikayet edeceklerini öğrendi.
  • Sosyal medyada siber taciz ve siber sapkınlıklara karşı nasıl dikkatli olunacağını öğrendiler.