İçeriğe geç

MEDUS

Derneğimizin ortağı olduğu MEDUS: Innovative educational approaches and practices for migrant pupils to maximize the effectiveness of their social inclusion and school performance (Göçmen öğrencilerin sosyal katılımlarının ve okul performanslarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi eğitim yaklaşımları ve uygulamaları) (proje no: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051) 2021 yılında başlamış 2024 yılı Mayıs ayı sonuna kadar devam edecektir.

Proje Hakkında

Son yıllarda AB içinden ve dışından gelen göç akımları artmıştır. Bu hareketlilik sırasında göçmen çocuklar ve ebeveynleri, göçmen statüsü, farklı sosyal ve kültürel, dilsel arka plan, eğitim sistemleri, okullardaki yeni kural ve rutinlere uyum sağlama, düşük refah duygusu, ayrımcılık ve düşmanlıkla ilgili bir dizi zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Göçmen öğrencilerin çoğu, doğru okulu veya sınıfı bulma ya da akranlarına ‘yetişme’ konusunda çok az destek almaktadır.

Projenin amacı göçmen öğrenciler için kapsayıcı bir akademik, sosyal ve duygusal ortam yaratmak için öğretmenlerin ve özel eğitim personelinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesidir

Hedefler

Öğretmenlere ve özel eğitim personeline, marjinalleştirilmiş öğrencilerle çalışabilmeleri için yenilikçi eğitim materyalleri (OER) ve bilgi sağlamak.
Öğrenme farklılıklarını azaltmak ve öğrencilerin zihinsel refahını güçlendirmek için öğretmenlere ve özel eğitim personeline öğretme/öğrenme araçları sağlamak.
Diyalog grupları aracılığıyla göçmen öğrencilerin başarılı bir şekilde dahil edilmesini teşvik etmek için okul topluluklarının (öğretmenler, veliler, öğrenciler, okul yönetimi) kapasitesinin artırılması.
En iyi pedagojik uygulamalara dayalı çalışma alışverişi yoluyla öğretmenleri ve özel eğitim personelini sınıfta çeşitlilikle başa çıkma konusunda desteklemek.

Websitesi