İçeriğe geç

MEDUS Projesi 1. Çevrimiçi Ulusötesi Proje Toplantısı

MEDUS projesinin ilk toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süren toplantıya tüm ortak kuruluşlardan temsilciler katıldı. Toplantı sadece ortak kurumları tanımak için değil, aynı zamanda proje yönetimi, yaygınlaştırma faaliyetleri ve ortaklar arasındaki iletişim için etkili kurallar belirlemek için de bir fırsat oldu.

Ortaklar, başvuru formunda ve Gannt tablosunda tanımlanan faaliyetleri tartıştı. Toplantının en önemli noktası, entelektüel çıktıların 1-4 geliştirilmesi ve proje sonuçlarının kalite güvencesi için içerik ve gereklilikler üzerinde anlaşmaya varılmasıydı.
Koordinatör – Kaunas Bölgesi Eğitim Merkezi – ortaklar tarafından hazırlanan detaylı sunumlardan ve proje hedeflerinin uygulanmasına yönelik olumlu tutumlarından memnun kaldı.

COVID-19 salgını nedeniyle proje ortaklarının bir sonraki toplantısının 2022 Nisan ayının ortasında on-line olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.