İçeriğe geç

Gençleri Aşırılıkla Mücadele Etmek İçin Eğitmek Projesi Gerçekleştirildi

5 ülke 52 Genç

Derneğimizin koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında yürütülen “Gençleri Aşırılıkla Mücadele Etmek İçin Eğitmek” isimli gençlik değişimi projesinin faaliyeti, 4 ülkeden 52 katılımcı ile birlikte Konya’da gerçekleştirildi.

Faaliyet, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi.

Faaliyetin eğitim kısmında her gün farklı bir konu ele alındı. Katılımcılar, aşırılık konusunda temel bilgiler edindi. Bu bilgiler arasında, aşırılığın tanımı, nedenleri, türleri, aşırılıkla mücadele yöntemleri gibi konular yer aldı.

Eğitimlerde, katılımcılara aşırılıkla mücadele etmeleri için pratik bilgiler verildi. Katılımcılar, aşırılıkla mücadele için nasıl farkındalık oluşturabileceklerini, aşırılık propagandasına nasıl karşı koyabileceklerini ve aşırılıkla mücadele için nasıl sivil toplum faaliyetlerine katılabileceklerini öğrendiler.

Faaliyet kapsamında, ısınma etkinlikleri, kaynaşma faaliyetleri ve kültürel akşam etkinlikleri de düzenlendi. Isınma etkinlikleri ile katılımcılar, birbirleriyle tanışarak ve kaynaşarak projeye hazırlandılar. Kaynaşma faaliyetleri ile katılımcılar, proje boyunca birlikte çalışabilmeleri için iletişim becerilerini geliştirdiler. Kültürel akşam etkinlikleri ile katılımcılar, Konya’nın kültürünü ve geleneklerini daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Faaliyet sonunda, katılımcılar aşırılık konusunda önemli bilgiler edindi ve bu bilgileri kendi hayatlarında uygulamaya hazır hale geldiler. Katılımcılar, projenin kendilerine çok şey kattığını ve proje boyunca çok eğlendiklerini ifade ettiler.

Faaliyetin sonuçlarından memnun olan derneğimiz, gelecekte de bu tür projelere devam etmek istiyor.

Aşırılık Nedir?

Aşırılık, bir düşünce veya eylemin ölçüsüz olması, abartılı olması anlamına gelir. Aşırılık, genellikle belirli bir siyasi, dini veya ideolojik görüşe bağlı olarak ortaya çıkar. Aşırılık, şiddete, çatışmaya ve hatta savaşa yol açabilir.

Aşırılığın Nedenleri

Aşırılığın nedenleri arasında, ekonomik sorunlar, sosyal dışlanma, toplumsal kutuplaşma, eğitim eksikliği ve propaganda gibi faktörler yer alır.

Aşırılık Türleri

Aşırılık, farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Aşırılığın bazı türleri şunlardır:

  • Siyasi aşırılık: Belirli bir siyasi görüşe bağlı olarak ortaya çıkan aşırılıktır.
  • Dini aşırılık: Belirli bir dini inanç veya uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan aşırılıktır.
  • Ideolojik aşırılık: Belirli bir ideolojik görüşe bağlı olarak ortaya çıkan aşırılıktır.

Aşırılıkla Mücadele Yöntemleri

Aşırılıkla mücadele etmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Aşırılıkla mücadele yöntemleri arasında, şunlar yer alır:

  • Farkındalık oluşturmak: Aşırılık konusunda farkındalık oluşturmak, aşırılıkla mücadelenin temel adımlarından biridir.
  • Propagandaya karşı koymak: Aşırılık propagandasına karşı koymak, aşırılıkla mücadelenin önemli bir yoludur.
  • Sivil toplum faaliyetlerine katılmak: Aşırılıkla mücadele için sivil toplum faaliyetlerine katılmak, önemli bir katkıdır.

Faaliyetin Hedefleri

Faaliyetin hedefleri şunlardı:

  • **Katılımcıları aşırılık konusunda bilinçlendirmek,
  • Katılımcıları aşırılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmek,
  • Katılımcıları aşırılıkla mücadele için sivil toplum faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek.

Faaliyetin Sonuçları

Faaliyet, katılımcıların aşırılık konusunda farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmayı başardı. Katılımcılar, aşırılıkla mücadele yöntemleri hakkında önemli bilgiler edindi ve bu bilgileri kendi hayatlarında uygulamaya hazır hale geldi. Faaliyet, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma ve işbirliği ruhu yarattı.