BLANTERWISDOM101

Olağan Genel Kurul Duyurusu

29 Kasım 2021 Pazartesi


 Değerli üyemiz,


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/12/2021 tarihinde Saat 13:00'de Dernek merkezinde yapılacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile  26/12/2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 


Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginiz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.


Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1.     Yoklama ve açılış,

2.     Divan heyeti seçimi,

3.     Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,

4.     Dernek zorunlu organlarının seçimi,

5.     Dilek, temenniler ve kapanış.


Çeşitlilik İçinde Birliktelik Derneği

Share This :